Thermografie

Met behulp van infrarood fotografie kan de kwaliteit van (bestaande) isolatie worden gecontroleerd. Voor het blote oog onzichtbare tekortkomingen kunnen hiermee worden opgespoord.

Van der Linden & Veldhuis beschikt over eigen professionele apparatuur waarmee zogenaamde energieaudits kunnen worden uitgevoerd en  – belangrijker nog – over goed opgeleid personeel voor de bediening en interpretatie ervan. De resultaten van de audit kunnen voor u worden uitgewerkt in een rapport met gewone en infrarood foto’s, zodat u precies weet waar de verbeterpunten liggen van uw installatie. Uiteraard voorzien wij u van advies hoe en tegen welke kosten u dit snel en effectief kunt oplossen. Op basis van het geconstateerde energieverlies kunnen wij voor u berekenen wat de terugverdienperiode is van uw investering tot herstel. Veelal wijzen dit soort studies uit dat de terugverdienperiode minder is dan één (soms twee) jaar, waardoor vrijwel altijd besloten wordt tot uitvoering.

Mocht u tijdelijk over onvoldoende budget beschikken, kunnen wij u ook assisteren bij het opstellen van een besparingsprogramma gekoppeld met de benodigde investeringen en terugverdientijden. Dit kan als basis dienen voor uw budgetaanvraag en onderbouwing.

Wij adviseren u sterk te overwegen deze technologie in te zetten. U kunt hiermee anticiperen op  steeds strenger wordende eisen vanuit de overheid, maar bovenal uw concurrentiepositie verbeteren. Energiekosten maken bij veel bedrijven nog altijd een substantieel deel uit van de uiteindelijke prijs van het door hun geleverde eindproduct.

 

 

Bel 010 445 66 00 voor persoonlijk advies