Algemene leveringsvoorwaarden

Van der Linden & Veldhuis hanteert als leverings- cq. verkoopvoorwaarden de voorwaarden zoals vastgesteld door branchvereninging VIB. Download de pdf >